top of page

Våre betingelser

Følgende betingelser, har leier godtatt ved å signere vår leiekontrakt.
For bildelere er betingelser akseptert straks man starter opp bilen for å kjøre.

Det vil ikke bli gitt refusjon ved " no show"
Det vil ikke bli gitt refusjon dersom problemer oppstår, og man IKKE følger instrukser på nettsiden og i veilednings mailen. Eks...... om man ikke finner oss, så skal instruks følges. Om man får havari, så skal instruks følges.
Som eksempel, er at man sikrer dokumentasjon på at man har vært på avtalt sted om man ikke finner oss.
Vi har opplevd 1 gang at det blir hevdet å være på avtalt sted, men så er man ikke det. Det løste seg imidlertid var at de ringte oppgitt nummer på vår hjelpeside. ( det spanske nummer som beskrevet på siden )
Du finner oss ikke? Eller denne .
Problemer med bil du bruker ?

Leiebilen er fullforsikret inkl kasko. Bortsett fra Grov uaktsom. Feil drivstoff= Grov uaktsom.

Leietaker er innforstått med at vi trolig ikke svarer på henvendelser/korrigeringer mellom 2400 og 0800.

Det er leietakers plikt at utleier er oppdatert på når fly lander, eller når leietaker kommer til flyplass. Spesielt viktig er flightnr på fly, slik at vi kan følge med på endringer.
Dersom fly kanselleres, så er det viktig å få sendt oss nytt flight nr.

Dersom vi får varsel seinere enn 90 minutter før utlevering av bil, at man ikke kommer likevel, så regnes det som "NO SHOW ", ikke frammøte og mistet leie.
leie kan da fornyes med et gebyr på 50 euro ( fordi folk har møtt opp og startet arbeid forgjeves ).


Enhver sjåfør bekrefter at han/hun er skikket til å føre et kjøretøy i Spania.
Enhver sjåfør bekrefter at han/hun er skikket til å sjekke enkle ting på bilen som lys, oljenivå, lufttrykk, viskere, samt skifte7påfylle ved behov.
( blir dumt om vi skal bruke 5-6 timer på noe dere fikser på 10 minutter) 
Kostnader blir selvsagt refundert mot kvittering.

Leitaker har sjekket oppsatte tider, og er innforstått med at leietaker skal være presis.
Dersom du kommer mer enn 30 minutter for sein, så sjekk våre spørsmål og svar sider på hva du skal gjøre: SPØRSMÅL ? - www.costablancaholidayservice.com 

Det innføres miljøsoner i spanske byer med over 50 000 innbyggere.
Det er bilførers ansvar å sjekke om bilen har rett miljø merke til å befinne seg innenfor disse sonene.
( vil stort sett bare være lov for el biler )
Leietaker aksepterer ved å signere kontrakt, at vi inndriver bøter i Norsk rett . 100% av saksomkostningene skal da dekkes av leietaker .( gjelder selvsagt kun dersom leietaker har fått mulighet til å betale oss direkte)
Dersom du er usikker på om du har lov å kjøre i en miljøsone, så spør oss.
Dersom ikke svar, så parkere utenfor og gå inn. Vil uansett ikke være store området.


Leietaker godtar å returnere kjøretøyet i sin nåværende tilstand til eieren på datoen og tidspunktet for retur, med drivstofftanken full. Ikke fylt tank vil bli belastet 25 euro.+ literpris på manglende drivstoff.
Leietaker er innforstått med at registrert kredittkort kan belastes manglende drivstoff, inklusive gebyrer.
Leietaker forstår at kjøretøyet er til eksklusiv bruk i Spania og ikke kan kjøres til andre land.
LEIETAKER MÅ GI BESKJED DERSOM BIL SKAL KJØRES I ANDRE LAND ENN SPANIA.

Leietaker sverger og bekrefter at {han / hun} har en lovlig og gyldig lisens for å kjøre denne typen kjøretøy i Spania.


Leietaker samtykker i å ikke tillate en annen person å kjøre kjøretøyet, bortsett fra de autoriserte sjåførene som er oppført og godkjent her.
Dette gjelder også personer som har fått beskjed om at de ikke får føre våre biler. Forsikring blir automatisk ugyldig dersom noen kjører bilene og står på vår sperreliste.
Annen person kan føre kjøretøy dersom leietaker bekrefter at vedkommende har gyldig førerkort, og sender bilde av dette førerkort til 0047 46906041 FØR BILEN KJØRES AV VEDKOMMENDE.

Leietaker samtykker i å bruke kjøretøyet kun til normale lovlige formål (bare for personlige formål). Leietaker samtykker også i å følge alle regler og begrensninger fra byen, staten, fylket og myndighetene angående bruk og drift av kjøretøyet.
Videre leie er ikke tillatt, og ikke dekket av forsikring. ( automatisk ugyldig )

Leietaker forplikter seg til å holde eieren uskadet, skadesløsgjøre og løslate eieren for skader, personskader, tap av eiendom eller død forårsaket mens leietaker driver dette kjøretøyet. Unntatt og leietaker eller hans sjåfør har handlet i stid med Spansk lov eller internasjonale trafikk forskrifter.Leietaker er ansvarlig for fartsbøter, parkeringsbøter eller andre bøter i løpet av leietiden, uansett årsak og totalsum. Leietaker aksepterer at vi kan bruke registrert kredittkort til å dekke slike ting uten ytterligere godkjennelse. Det vil ved belastning kredittkort påløpe et håndteringsgebyr på 30 Euro i tillegg til botens størrelse.
Dersom leietaker ønsker å bestride bøter, avgifter, parkering, fart eller andre former for utgifter utstedt av det offentlige, så skal leietaker selv føre en slik sak mot myndighetene, uansett årsak.
Dersom utgifter, må innbetales i påvente av sak( ref parkeringsbøter i Norge), så skal leietaker betale dette fullt ut, og få sine ugifter refundert dersom seier i sak.

Leietaker aksepterer at tvist om bøter, leiesum og annet kan føres i det land bileier velger, da ment Spania eller leietakers hjemland, etter bileiers valg.

Ved uhell ringer sjåføren veihjelp. Eieren plikter å erstatte den skadede bilen innen 24 timer. Hvis det ikke gjøres (ingen biler tilgjengelig), vil leietaker få tilbakebetaling for de resterende dagene i leieperioden. Eieren er bare ansvarlig for å dekke offentlige transportkostnader i tilfelle et skadet kjøretøy. Maks 100 euro i transport.

Dersom småting skjer, som punktering, pærer, olje eller små billige ting skjer, så  legger dere bare ut, så refunderer vi. Husk kvittering.

Eieren sverger og attesterer at kjøretøyet er i god stand Bilen og forsikret i henhold til Spansk lov.
Bilen er full forsikret, uten egenandel. Bortsett fra de tilfeller der leietaker er uaktsom( grov ).
Som f.eks kjøre i varsel om ekstremvær. Miste bilnøkkel, fylle feil drivstoff .
det regnes også som grovt uaktsom dersom leietaker er innblandet i uhell/ulykke , og forlater stedet uten å skrive skademelding eller stikker fra ulykkessted.
Leietaker er ansvarlig for skader som følge av uaktsomhet.
leietaker er ansvarlig for at bilen holdes normalt ren, er innforstått med at leietaker eventuelt må dekke renhold som følge av skitt.

(Dekning av transport gjelder ikke i følgende tilfeller:
Når bruker av bil, ikke har lagt inn nok sikkerhets marging til flyplass på hjemreisedagen. Dersom det ikke er tid for vei hjelp å utføre hjelp før hjemreise, så dekker vi ikke taxi. eks om du har beregnet 1 time til flyplass, og det viser seg at bilen er tom for strøm. dersom vår vei hjelp ikke rekker å redde dere, så dekker vi ikke vei hjelp .


Spesielle betingelser angående bruk ;
 

Det er ikke lov å røyke i bilen. Vi har allergikere som leier bil.
Dersom vi finner aske, eller spor av røyking i bilen, så belastes dere 200 euro for rens av bil.

MERK ! Leie inkluderer normal vask. Ikke en bil full av søppel eller store mengder sand, skitt og mat.
Dersom bilen er unormalt skitten, så BELASTES DERE inntil 200 euro for rens og vask av bil.

Renhold: Bilen skal holdes normalt ren under oppholdet.  En del velger å la sine barn sitte i bilen og spise mat, snop og annet godteri. Skittent eller preget interiør som følge av dette, er IKKE dekket av forsikring

Depositum = 0 Euro
Egenandel = 0 Euro (unntatt grov uaktsomhet) FEIL DRIVSTOFF = GROV UAKTSOM
Egenandel er 1500 Euro dersom bilen kjøres i ekstremvær med orange varsel eller høyere.

Egenandel er inntil 5000 Euro dersom bilen overlates til personer ikke godkjent av Costa Blanca Holiday Service. Dette gjelder også dersom kjøretøy overlates til personer som er sperret fra å leie hos oss.

VIKTIG! Dersom andre skal kjøre bilen, så må dere sende mail med navn på sjåfør + bilde av førerkort til harasoer@gmail.com
FØR KJØRETUREN- VIKTIG for gyldig info.

Da dette er bruktbiler,  så kan ting skje. Utleier skal ved uhell forsøke å levere bil i samme bilklasse. 

Dersom ikke bil tilgjengelig som erstatnings bil, kan utleier tilby hele leiesum som avslag på neste leie.

Eller dersom leietaker ønsker det, returnere bil og få gjenstående leie refundert. 

Utleier er oppad begrenset ansvarlig for beløp tilsvarende leiesum. 


Betaling og booking:

Alle biler skal betales ved booking.
dersom man ikke betaler etter purring, kan vi leie bort bilen til noen andre, og sette faktura i null.
Så betaling er viktig.
INGEN biler er reservert før betaling er foretatt.

Dersom man er medlem av carpool, eller har Klippekort, så får man biler innenfor sine avtaler. man får da tilbud om de beste som er igjen.  De som booker sist, velger sist.
Dersom fullbooket, så er det fullbooket. Vi gir først ut av carpool biler, deretter gir vi ut av ledige biler fra vanlige leiebiler.
Før 8 uker, garanterer vi bil.
Booking etter 8 uker, gir vi ut bil i fra leiebil park inntil fullbooket.Alle bilers leie skal være betalt på forskudd.
Dersom leie forlenges, uten at leie innbetales, er ikke kontrakten å regne som gyldig, og bilen skal returneres umiddelbart.
Leietaker er ansvarlig for kostnader til innhenting av bil ved ugyldig kontrakt.


CARPOOL OG KLIPPEKORT:

Alle Carpool kunder, booker på linje med alle betalende kunder.
CARPOOL 1, har fortrinn på nyere biler inntil 8 uker før dato( som i kontrakt ). Carpool 1 og 3, kan ikke flytte uker mellom årene.
CARPOOL 2/ KLIPPEKORT, kan booke alle typer biler, men kortet er ikke gyldig i Juli mnd. Klippekort kan flytte uker mellom ulike år.

SEND EN FORESPØRSEL PÅ LEIEBILVi svarer alltid innen 24 timer. Dersom du ikke ser svar fra oss, så sjekk din SPAM mappe. Da har vi trolig havnet der.Eller send mail direkte til harasoer@gmail.com

Takk for innsendingen din!

bottom of page