top of page

Våre betingelser

Følgende betingelser, har leier godtatt ved å signere vår leiekontrakt.
For bildelere er betingelser akseptert straks man starter opp bilen for å kjøre.

Leiebilen er fullforsikret inkl kasko. Bortsett fra Grov uaktsom. Feil drivstoff= Grov uaktsom.

Leietaker er innforstått med at vi trolig ikke svarer på henvendelser/korrigeringer mellom 2400 og 0800.

Enhver sjåfør bekrefter at han/hun er skikket til å føre et kjøretøy i Spania.
Enhver sjåfør bekrefter at han/hun er skikket til å sjekke enkle ting på bilen som lys, oljenivå, lufttrykk, viskere, samt skifte7påfylle ved behov.
( blir dumt om vi skal bruke 5-6 timer på noe dere fikser på 10 minutter) 
Kostnader blir selvsagt refundert mot kvittering.

Leitaker har sjekket oppsatte tider, og er innforstått med at leietaker skal være presis.
Dersom du kommer mer enn 30 minutter for sein, så sjekk våre spørsmål og svar sider på hva du skal gjøre: SPØRSMÅL ? - www.costablancaholidayservice.com 

Det innføres miljøsoner i spanske byer med over 50 000 innbyggere.
Det er bilførers ansvar å sjekke om bilen har rett miljø merke til å befinne seg innenfor disse sonene.
( vil stort sett bare være lov for el biler )
Leietaker aksepterer ved å signere kontrakt, at vi inndriver bøter i Norsk rett . 100% av saksomkostningene skal da dekkes av leietaker .( gjelder selvsagt kun dersom leietaker har fått mulighet til å betale oss direkte)
Dersom du er usikker på om du har lov å kjøre i en miljøsone, så spør oss.
Dersom ikke svar, så parkere utenfor og gå inn. Vil uansett ikke være store området.


Leietaker godtar å returnere kjøretøyet i sin nåværende tilstand til eieren på datoen og tidspunktet for retur, med drivstofftanken full. Ikke fylt tank vil bli belastet 25 euro.+ literpris på manglende drivstoff.
Leietaker er innforstått med at registrert kredittkort kan belastes manglende drivstoff, inklusive gebyrer.
Leietaker forstår at kjøretøyet er til eksklusiv bruk i Spania og ikke kan kjøres til andre land.
LEIETAKER MÅ GI BESKJED DERSOM BIL SKAL KJØRES I ANDRE LAND ENN SPANIA.

Leietaker sverger og bekrefter at {han / hun} har en lovlig og gyldig lisens for å kjøre denne typen kjøretøy i Spania.


Leietaker samtykker i å ikke tillate en annen person å kjøre kjøretøyet, bortsett fra de autoriserte sjåførene som er oppført og godkjent her.
Dette gjelder også personer som har fått beskjed om at de ikke får føre våre biler. Forsikring blir automatisk ugyldig dersom noen kjører bilene og står på vår sperreliste.
Annen person kan føre kjøretøy dersom leietaker bekrefter at vedkommende har gyldig førerkort, og sender bilde av dette førerkort til 0047 46906041 FØR BILEN KJØRES AV VEDKOMMENDE.

Leietaker samtykker i å bruke kjøretøyet kun til normale lovlige formål (bare for personlige formål). Leietaker samtykker også i å følge alle regler og begrensninger fra byen, staten, fylket og myndighetene angående bruk og drift av kjøretøyet.
Videre leie er ikke tillatt, og ikke dekket av forsikring. ( automatisk ugyldig )

Leietaker forplikter seg til å holde eieren uskadet, skadesløsgjøre og løslate eieren for skader, personskader, tap av eiendom eller død forårsaket mens leietaker driver dette kjøretøyet. Unntatt og leietaker eller hans sjåfør har handlet i stid med Spansk lov eller internasjonale trafikk forskrifter.Leietaker er ansvarlig for fartsbøter, parkeringsbøter eller andre bøter i løpet av leietiden, uansett årsak og totalsum. Leietaker aksepterer at vi kan bruke registrert kredittkort til å dekke slike ting uten ytterligere godkjennelse. Det vil ved belastning kredittkort påløpe et håndteringsgebyr på 30 Euro i tillegg til botens størrelse.
Dersom leietaker ønsker å bestride bøter, avgifter, parkering, fart eller andre former for utgifter utstedt av det offentlige, så skal leietaker selv føre en slik sak mot myndighetene, uansett årsak.
Dersom utgifter, må innbetales i påvente av sak( ref parkeringsbøter i Norge), så skal leietaker betale dette fullt ut, og få sine ugifter refundert dersom seier i sak.

Leietaker aksepterer at tvist om bøter, leiesum og annet kan føres i det land bileier velger, da ment Spania eller leietakers hjemland, etter bileiers valg.

Ved uhell ringer sjåføren veihjelp. Eieren plikter å erstatte den skadede bilen innen 24 timer. Hvis det ikke gjøres (ingen biler tilgjengelig), vil leietaker få tilbakebetaling for de resterende dagene i leieperioden. Eieren er bare ansvarlig for å dekke offentlige transportkostnader i tilfelle et skadet kjøretøy. Maks 100 euro i transport.

Dersom småting skjer, som punktering, pærer, olje eller små billige ting skjer, så  legger dere bare ut, så refunderer vi. Husk kvittering.

Eieren sverger og attesterer at kjøretøyet er i god stand Bilen og forsikret i henhold til Spansk lov.
Leietaker er ansvarlig for skader som følge av uaktsomhet.
leietaker er ansvarlig for at bilen holdes normalt ren, er innforstått med at leietaker eventuelt må dekke renhold som følge av skitt.

(Dekning av transport gjelder ikke i følgende tilfeller:
Når bruker av bil, ikke har lagt inn nok sikkerhets marging til flyplass på hjemreisedagen. Dersom det ikke er tid for vei hjelp å utføre hjelp før hjemreise, så dekker vi ikke taxi. eks om du har beregnet 1 time til flyplass, og det viser seg at bilen er tom for strøm. dersom vår vei hjelp ikke rekker å redde dere, så dekker vi ikke vei hjelp .


Spesielle betingelser angående bruk ;
 

Det er ikke lov å røyke i bilen. Vi har allergikere som leier bil.
Dersom vi finner aske, eller spor av røyking i bilen, så belastes dere 200 euro for rens av bil.

MERK ! Leie inkluderer normal vask. Ikke en bil full av søppel eller store mengder sand, skitt og mat.
Dersom bilen er unormalt skitten, så BELASTES DERE inntil 200 euro for rens og vask av bil.

Renhold: Bilen skal holdes normalt ren under oppholdet.  En del velger å la sine barn sitte i bilen og spise mat, snop og annet godteri. Skittent eller preget interiør som følge av dette, er IKKE dekket av forsikring

Depositum = 0 Euro
Egenandel = 0 Euro (unntatt grov uaktsomhet) FEIL DRIVSTOFF = GROV UAKTSOM
Egenandel er 1500 Euro dersom bilen kjøres i ekstremvær med orange varsel eller høyere.

Egenandel er inntil 5000 Euro dersom bilen overlates til personer ikke godkjent av Costa Blanca Holiday Service. Dette gjelder også dersom kjøretøy overlates til personer som er sperret fra å leie hos oss.

VIKTIG! Dersom andre skal kjøre bilen, så må dere sende mail med navn på sjåfør + bilde av førerkort til harasoer@gmail.com
FØR KJØRETUREN- VIKTIG for gyldig info.

Da dette er bruktbiler,  så kan ting skje. Utleier skal ved uhell forsøke å levere bil i samme bilklasse. 

Dersom ikke bil tilgjengelig som erstatnings bil, kan utleier tilby hele leiesum som avslag på neste leie.

Eller dersom leietaker ønsker det, returnere bil og få gjenstående leie refundert. 

Utleier er oppad begrenset ansvarlig for beløp tilsvarende leiesum. 


Betaling og booking:

Alle biler skal betales ved booking.
dersom man ikke betaler etter purring, kan vi leie bort bilen til noen andre, og sette faktura i null.
Så betaling er viktig.
INGEN biler er reservert før betaling er foretatt.


Alle bilers leie skal være betalt på forskudd.
Dersom leie forlenges, uten at leie innbetales, er ikke kontrakten å regne som gyldig, og bilen skal returneres umiddelbart.
Leietaker er ansvarlig for kostnader til innhenting av bil ved ugyldig kontrakt.

SEND EN FORESPØRSEL PÅ LEIEBIL

arrow&v

Takk for innsendingen din!

bottom of page