Betingelser

Følgende betingelser, har leier godtatt ved å signere vår leiekontrakt.


Leietaker godtar å returnere kjøretøyet i sin nåværende tilstand til eieren på datoen og tidspunktet for retur, med drivstofftanken full. Ikke fyllt tank vil bli belastet 25 euro.+ literpris på manglende drivstoff. Leietaker forstår at kjøretøyet er til eksklusiv bruk i Spania og ikke kan kjøres til andre land.
LEIETAKER MÅ GI BESKJED DERSOM BIL SKAL KJØRES I ANDRE LAND ENN SPANIA.

Leietaker sverger og bekrefter at {han / hun} har en lovlig og gyldig lisens for å kjøre denne typen kjøretøy i Spania.


Leietaker samtykker i å ikke tillate en annen person å kjøre kjøretøyet, bortsett fra de autoriserte sjåførene som er oppført og godkjent her.
Annen person kan føre kjøretøy dersom leietaker bekrefter at vedkommende har gyldig førerkort, og sender bilde av dette førerkort til 0047 46906041 FØR BILEN KJØRES AV VEDKOMMENDE.

Leietaker samtykker i å bruke kjøretøyet kun til normale lovlige formål (bare for personlige formål). Leietaker samtykker også i å følge alle regler og begrensninger fra byen, staten, fylket og myndighetene angående bruk og drift av kjøretøyet.
Videre leie er ikke tillatt, og ikke dekket av forsikring.

Leietaker forplikter seg til å holde eieren uskadet, skadesløsgjøre og løslate eieren for skader, personskader, tap av eiendom eller død forårsaket mens leietaker driver dette kjøretøyet. Unntatt og leietaker eller hans sjåfør har handlet i stid med Spansk lov eller internasjonale trafikk forskrifter.Leietaker er ansvarlig for fartsbøter, parkeringsbøter eller andre bøter i løpet av leietiden. Leietaker aksepterer at vi kan bruke registrert kredittkort til å dekke slike ting uten ytterligere godkjennelse.

Ved uhell ringer sjåføren veihjelp. Eieren plikter å erstatte den skadede bilen innen 24 timer. Hvis det ikke gjøres (ingen biler tilgjengelig), vil leietaker få tilbakebetaling for de resterende dagene i leieperioden. Eieren er bare ansvarlig for å dekke offentlige transportkostnader i tilfelle et skadet kjøretøy. Maks 100 euro i transport.

Eieren sverger og attesterer at kjøretøyet er i god stand Bilen og forsikret i henhold til Spansk lov.
Leietaker er ansvarlig for skader som følge av uaktsomhet.
leietaker er ansvarlig for at bilen holdes normalt ren, er innforstått med at leietaker eventuelt må dekke renhold som følge av skitt.


Spesielle betingelser angående bruk ;

Det er ikke lov å røyke i bilen. Vi har allergikere som leier bil.
Dersom vi finner aske, eller spor av røyking i bilen, så belastes dere 200 euro for rens av bil.

MERK ! Leie inkluderer normal vask. Ikke en bil full av søppel eller store mengder sand, skitt og mat.
Dersom bilen er unormalt skitten, så BELASTES DERE inntil 200 euro for rens og vask av bil.

Renhold: Bilen skal holdes normalt ren under oppholdet.  En del velger å la sine barn sitte i bilen og spise mat, snop og annet godteri. Skittent eller preget interiør som følge av dette, er IKKE dekket av forsikring

Depositum = 0 Euro
Egenandel = 0 Euro (unntatt grov uaktsomhet)
Egenandel er 1500 Euro dersom bilen kjøres i ekstremvær med orange varsel eller høyere.

Egenandel er inntil 5000 Euro dersom bilen overlates til personer ikke godkjent av Costa Blanca Holiday Service. Dette gjelder også dersom kjøretøy overlates til personer som er sperret fra å leie hos oss.

VIKTIG! Dersom andre skal kjøre bilen, så må dere sende mail med navn på sjåfør + bilde av førerkort til harasoer@gmail.com
FØR KJØRETUREN- VIKTIG for gyldig info.

 

 

Da dette er bruktbiler,  så kan ting skje. Utleier skal ved uhell forsøke å levere bil i samme bilklasse. 

Dersom ikke bil tilgjengelig som erstatnings bil, kan utleier tilby hele leiesum som avslag på neste leie.

Eller dersom leietaker ønsker det, returnere bil og få gjenstående leie refundert. 

Utleier er oppad begrenset ansvarlig for beløp tilsvarende leiesum.